We willen een HBO stage cq afstudeeropdracht op zetten, waarbij een erkend HBO leermeester studenten van een werktuigbouwkundige opleiding een speeltoestel ontwerpen waarbij bezoekers lucht in beweging en met een dergelijk luchtkanon op een kleinschalige windturbine moeten richten om deze in beweging te zetten en vervolgens energie opwekt. Ook dit kan wederom in een wedstrijd verband door twee van deze toestellen naast elkaar te plaatsen en een digitaal scorebord laat zien wie de meeste wind heeft weten op te weken en dus de meeste energie heeft opgewekt.

Dit is een natuurkundig fenomeen, waarbij het simpele voorbeeld is dat je met een ton of emmer lucht gericht in beweging kan zetten en daarmee een kaarsje op afstand kan uitblazen.

Totaal benodigde investering voor het leveren en aanbrengen van het waterradwiel met elektrische generator bedraagt €27.000,00 inclusief 21% BTW.

 

Blijven door-ontwikkelen

De stichting wil zo in de toekomst zich blijven ontwikkelen en een belangrijke functie blijven verrichten voor jong en oud, dit in combinatie met natuur/dieren en energie op een educatie wijze met duurzame technieken op een speelse wijze.