Graag willen wij meer gebruik gaan maken van grondwater en regenwater. 

Middels wadi's hebben wij al een reservoir aan regenwater, via greppels vloeit het door enkele weides waardoor het in de grond wordt opgenomen.

Het huidige grondwater bevat veel ijzer, zodra dit in aanraking komt met zuurstof vormt dit roest en slaat neer. Dit geeft een bruin aanzicht. Bedoeling is nu om die roest nu eerst te laten neerslaan in een soort van helofytenvijver.. Hierdoor wordt het grondwater gezuiverd van ijzer. Vervolgens kunnen we het verder gaan gebruiken.

De helofytenvijver gaat dus gevuld worden met regenwater en grondwater wat opgepompt wordt middels een watermolen.

Middels een pomp die direct op zonne energie werkt wordt het water "op hoogte" gebracht. Dit water wordt gebruikt om een waterrad aan te drijven waarna het water gebruikt kan worden als educatief element in diverse waterbakken en wat middels handbediende waterpompen rond gepompt kan worden.

Het projectplan heeft als doel om duurzaamheid van natuurlijke energiebronnen, natuurlijk gebruik van water en voedsel zichtbaar te maken op De Bossche Hoeve. De relatie wordt gelegd van de kringloop van het water, de kracht van zon & wind om aan jong en oud op een speelse wijze zichtbaar te maken wat de natuur ons brengt. Dit met als doel om verhalen te vertellen, te laten ervaren en te werken aan bewustwording. Een extra dimensie is de relatie tussen stad en platteland.  

Met het waterrad wordt grondwater opgepompt dat via een gietijzeren waterpomp en windmolen. Deze waterpomp pompt grondwater in een hoger gelegen wateropslag en distributiesysteem, welke vervolgens over een water draaitafel geleid kan worden of via een elektrisch opwekkend waterrad. De energie die op wordt gewekt zal vervolgens visueel elektrische informatie geven door het oplichten van lampen en mogelijk een digitaal bord dat weergeeft hoeveel energie er wordt opgewekt.

 

Vervolgens wordt het opgepompte grondwater via een kanalensysteem naar de diverse dierenweides worden getransporteerd en dient dan als drinkwater voor de dieren op de boerderij.

Met het waterrad maken we de verbinding tussen het grondwater, het oppervlaktewaters (wadi’s) en de drinkbakken van de dieren. Het water krijgt een prominente plek waarbij de relatie wordt gelegd tussen de herkomst van water (grondwater en oppervlaktewater) en klimaatverandering. Tevens zal de relatie gelegd worden met het telen van voedsel, aquaponics.

 

Aquaponics is een methode om voedsel te verbouwen, waarbij conventionele aquacultuur (het kweken van waterdieren zoals slakken, vissen en schaaldieren op een symbiotische manier gecombineerd wordt met hydrocultuur (het kweken van planten in water). Via de windmolen die grondwater oppompt gaat het water in twee stromen: dit dient als speelgelegenheid voor kinderen, een groot waterrad wordt in beweging gezet door middel van handpompen bediend door kinderen, dit dient als speelgelegenheid voor kinderen., een groot waterrad wordt in beweging gezet door middel van handpompen bediend door kinderen. .

Rondom de speeltuin is een greppel die gevoed wordt met water uit de windmolen, hierin leven forellen. Het water uit die greppel wordt overgeheveld in holle boomstammen of grote houden plantenbakken. Daarin groeien groente op basis van hydrocultuur. Het water uit de hydrocultuur stroomt door een helofyten vijver en komt vervolgens in andere greppels die door de weiden lopen en kan dienen als drinkwater voor het vee, maar uiteindelijk zullen amfibieën er zich gaan huisvesten.