De Bossche Hoeve staat voor dier/natuur maar ook biedt de boerderij meer belangrijke bijdragen voor de Bossche gemeenschap;

  • Maatschappelijke functie:

Door jong en oud een vertrouwde plek te geven waar ze een praatje kunnen maken en contacten kunnen leggen.

 

  • Educatieve functie:

Door als erkend leerbedrijf praktische kennis en professionele begeleiding te bieden aan studenten van diverse scholen uit de omgeving.

De Bossche Hoeve wil niet alleen mensen bewust maken van de natuur en daarvan leren genieten, maar ook bewustzijn bijbrengen over duurzaamheid van de aarde, dit doet zij o,a,:

  • m.v. de kweek van kruiden in de kruidentuin en kas, bezoekers ervaren hoe het is om zelf uit de tuin (gratis) kruiden te plukken voor gebruik in hun keuken.
  • Regenwater wordt niet meer afgevoerd via het riool maar opgeslagen in de kruidentuin.
  • In de pluktuin kan men diverse bessen en andere vruchten zien groeien en plukken.
  • De vlindertuin heeft er inmiddels voor zorggedragen dat diverse vlindersoorten weer te ontdekken zijn.
  • Op diverse verschillende manieren zijn er insectenhotels gebouwd, dit zijn o.a. de beschermingen voor bomen en struiken tegen vraat van de dieren maar ook de wanden van een deels bovengrondse vijver zijn dusdanig gemaakt dat daarin vele insectensoorten zich kunnen huisvesten.
  • In de weiden zijn greppels en wadi’s aangelegd, in natte tijden zorgen deze voor de afvoer en opslag van overtollig water, maar in droge tijden voorzien deze de bodem van het benodigde vocht.
  • De aangelegde vlechthagen rondom de weiden bieden broed- en foerageplaatsen voor diverse vogelsoorten.

 

 

Een meerderheid van de bevolking is zich ervan bewust dat het klimaat en het energieverbruik problemen zijn. Milieubewustzijn moet zich manifesteren in daadwerkelijk gedrag en het besef hoe noodzakelijk duurzame energie is. In een gezin kunnen kinderen een belangrijke bijdrage zijn om ouders te stimuleren om energiebesparend bezig te zijn. Onderzoeken hebben immers al aangetoond dat jongeren hier meer mee bezig zijn dan ouderen.

 

Onze plannen behelzen dus meer dan het plaatsen van enkele zonnepaneeltjes. We moeten educatief en spelenderwijze kinderen bewust maken van onze energieverslaving en verspilling.

Daarom wil de Bossche Hoeve zich nog verder te ontwikkelen en zich uniek te willen onderscheiden, door:

Doel 1)            Energie zelfvoorzienend te worden door zelf stroom op te wekken middels zonnepanelen. financiering rond, inmiddels zijn de zonnepanelen geplaatst.

 

Doel 2)            Kinderen spelenderwijs bewust te maken van wat hun energie & energie uit de natuur kan opwekken en kan laten werken. 

Wat we willen bereiken is om kinderen spelenderwijs bewust te maken van wat hun energie én energie uit de natuur kan laten werken. Kinderen worden tegenwoordig al op jonge leeftijd geconfronteerd met energie. Met de opwarming van de aarde vinden wij dat we dit heel gericht aan moeten pakken. Wij willen met ‘1e duurzame energieopwekkende educatieve kinder-/ speel boerderij’ de kennis in de buitenlucht en spelenderwijs verbreden bij kinderen van 2-12 jr. Natuurlijk zal er automatisch gebruik worden gemaakt van de speeltuin van de kinderen uit de directe omgeving. Ook basisscholen en kindcentra kunnen de openbare speeltuin gebruiken om hun kennis en lesmateriaal over energie en en zonne- en windenergie over te brengen bij hun kinderen.

We plaatsen meerdere energieopwekkende speeltoestellen en gewone toestellen welke we willen koppelen aan het thema. Het eerste belangrijke energie opwekkende speeltoestel willen wij op korte termijn (2019) al aan gaan brengen zodat het ook gelijk bij bezoekers gaat leven en direct ook de benodigde positieve reacties moet gaan opleveren. Doelstelling is om de overige toestellen in 2020 te kunnen gaan plaatsen.

                          Zonnehuis: Financiering rond,is uitgevoerd

                          Waterrad                                                                                         zie:   Waterradwiel met elektrische generator

                           Fonteinfietsen                                                                                 zie:  Fonteinfietsen (realisatiefase 2023)

 

Doel 3)            De educatieve functie erin te betrekken door een afstudeerproject aan te gaan met een hoge school

 

 

Draagvlak.

Het park bevind zich niet in de draagkrachtigste wijk van ’s-Hertogenbosch. Sinds de nieuwe organisatie het park beheert is er veel veranderd. Zowel in het dierenwelzijn/infra maar ook de openingstijden. Het jaar rond is het park 5 dagen per week gratis toegankelijk voor bezoekers.

Alle basisscholen uit de omgeving maken gebruik van het park en zien de meerwaarde. Samenwerking is er met vele scholen.

Enkele opmerkingen bij donaties geven bevestigen dat de ingeslagen weg de juiste is voor de wijk:

Blijven door-ontwikkelen

De stichting wil zo in de toekomst zich blijven ontwikkelen en een belangrijke functie blijven verrichten voor jong en oud, dit in combinatie met natuur/dieren en energie op een educatie wijze met duurzame technieken op een speelse wijze.