Kinderboerderij De Bossche Hoeve is door de Belastingdienst als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) aangewezen.

 

Dit betekent dat u een gift aan ons (geheel of gedeeltelijk) van uw inkomsten- of vennootschapsbelasting kunt aftrekken. Omdat de stichting door de ANBI-status geen schenking- en erfbelasting hoeft te betalen, komt uw gift geheel ten goede aan de kinderboerderij en onze werkzaamheden. Voor meer informatie kunt u terecht op de website van de Belastingdienst.

 

Algemeen

Naam: Stichting De Bosche Hoeve

Bekend als Kinderboerderij De Bossche Hoeve

RSIN/fiscaal nummer: 855716551

Postadres: Kruiskampsingel 565A, 5224 KL ’s-Hertogenbosch

Bezoekadres: Kruiskampsingel 565A, 5224 KL ’s-Hertogenbosch

 

Doelstelling

De stichting heeft ten doel kinderen en volwassenen in contact te brengen met boerderijdieren en hen ook te leren waar ons voedsel vandaan komt. De stichting realiseert daartoe een inspirerende en groene ontmoetingsplaats voor jong en oud, een laagdrempelige multi-functionele ontmoetingsplek in de natuur, waar wijkbewoners elkaar kunnen

ontmoeten, met elkaar kunnen samenwerken en van elkaar kunnen leren.

De Bossche Hoeve heeft een dus meerwaarde voor de buurt als sociale en maatschappelijke voorziening door middel van het dierenpark, de tuin, de ontmoetingsruimte in het hoofdgebouw en het terras.

De stichting verwezenlijkt haar doel onder meer door het exploiteren van een kinderboerderij en een publieke stads(landbouw-) tuin te 's-Hertogenbosch, en voorts al hetgeen met een en

ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

Sleutelbegrippen (in willekeurige volgorde) hierbij zijn: educatie, creativiteit, (zo veel als mogelijk streven naar) duurzaamheid, respect voor alles wat leeft, verbinding, integratie en participatie.

Tevens tracht de Stichting haar doel te bereiken door het aanbieden en begeleiden van educatieve- en recreatieve activiteiten en evenementen aan kinderen en volwassenen, het aanbieden van een omgeving voor vrijwilligers om te werken met en tussen de dieren, het waarborgen van het dierenwelzijn, het bieden van een zorgfunctie, en het bieden van dagbesteding. De Stichting is een erkend leerbedrijf (registratienummer: 04ARB100411816).

 

Beleidsplan

volg deze link

Bestuursinformatie

Het bestuur bestaat uit:

  • J. Jansen - voorzitter
  • J. Hendriks - secretaris
  • A. Broeren - penningmeester

alle bestuurders zijn vrijwilligers.

 

Beloningsbeleid

De kinderboerderij heeft geen personeel in dienst. De kinderboerderij draait volledig op vrijwilligers; deze ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.

Jaarlijks wordt minimaal 1 dag voor alle vrijwilligers georganiseerd.

Kosten van dit soort dagen worden betaald uit de exploitatie van de kinderboerderij. Overige noodzakelijke uitgaven door bestuursleden en/of vrijwilligers worden door het overleggen van de betreffende nota’s vergoed.

 

Verslagen van uitgevoerde activiteiten

Met de start van de kinderboerderij zal een activiteitenkalender worden opgesteld. Van belang is dat deze activiteiten onze doelstelling volledig ondersteunen en mogelijk maken.

Grotere activiteiten (bijvoorbeeld een NL-doet) worden uitgewerkt in een draaiboek. Na afloop van de uitgevoerde activiteit vindt een evaluatie plaats. Activiteiten worden verder in geschreven woord uitgewerkt en ondersteund met foto’s geplaatst in lokale kranten (hardcopy en web versies) en op deze website.

 

Financiële verantwoording

De jaarcijfers zijn in te zien via deze link

 

Overeenkomst

Overeenkomst Periodieke gift in geld