De Bossche Hoeve is een inspirerende en groene ontmoetingsplaats voor jong en oud, een laagdrempelige multifunctionele ontmoetingsplek in de natuur, waar wijkbewoners elkaar kunnen ontmoeten en met elkaar kunnen samenwerken door middel van een publieke kinderboerderij en (stads-)tuin.

De Bossche Hoeve heeft een meerwaarde voor de buurt als sociale en maatschappelijke voorziening door middel van het dierenpark, de tuin, de ontmoetingsruimte in het hoofdgebouw en het terras. Sleutelbegrippen (in willekeurige volgorde) hierbij zijn:

 

  • Educatie;

  • Creativiteit;

  • (zo veel als mogelijk streven naar) Duurzaamheid;

  • Respect voor alles wat leeft;

  • Verbinding;

  • Integratie;

  • Participatie.